Nepríjemná pravda 2

Desaťročie po tom, ako NEPRÍJEMNÁ PRAVDA priniesla klimatickú krízu do centra pospolitej kultúry, prichádza jej strhujúce a vzrušujúce pokračovanie, ktoré ukazuje, ako blízko v skutočnosti sme ku skutočnej energetickej revolúcii. Bývalý viceprezident Al Gore pokračuje vo svojom neúnavnom boji, cestuje po svete, trénuje armádu klimatických bojovníkov a vplýva na medzinárodnú klimatologickú politiku. Kamery ho sledujú v zákulisí, v súkromných aj verejných situáciách, vo vtipných aj v bolestných chvíľach, kým on nasleduje inšpiratívnu myšlienku, že v stávke nikdy nebolo toľko a že riziká klimatických zmien možno zdolať ľudskou dômyselnosťou a zanietením. Inšpiratívny príbeh o tom, ako ďaleko zašiel boj o zastavenie klimatických zmien a prečo Al Gore tvrdí, že tento pohyb sa už nedá zastaviť, tvorí jadro pokračovania filmu s názvom NEPRÍJEMNÁ PRAVDA 2. Film sa vydáva novým smerom, aby sa stal pohľadom do vnútra prebiehajúcich pozitívnych zmien, a zároveň odhaľuje, ako Gore čelil urputným snahám a odolával sklamaniam, len aby sa odrazil a pritiahol ľudí pripravených zasiahnuť a pridať sa k najzávažnejšej ľudskej výprave našich čias. Od roku 2006 sa odohrali dramatické zmeny na personálnych aj globálnych úrovniach. Gore sa stal jedinečnou postavou bývalého politika, ktorí ide za myšlienkami väčšími než akákoľvek strana či akýkoľvek úrad. NEPRÍJEMNÁ PRAVDA a iné médiá votkali klimatické zmeny do základnej kultúrnej látky a na obzore sú veľké predstavy, čo sa týka zastavenia zvyšovania teploty. Objavuje sa ekonomika s nízkou spotrebou uhlia, poháňaná inovatívnymi technológiami. Roku 2016 sme naozaj zaznamenali najvyššie investície všetkých čias do obnoviteľných energií naprieč celou zemeguľou. Prelomová Parížska dohoda z roku 2015 zjednotila svet v snahe znížiť emisie skleníkových plynov. Rozvojové krajiny smerujú míľovými krokmi k výmene neefektívnych starých zdrojov a uhoľných palív za udržateľné alternatívy. Toto všetko zachytáva film nakrútený v štýle „direct cinema“, ktorý búra bariéry medzi publikom a subjektom. Kamera nasleduje Gorea počas jeho odysey v Grónsku, Indii, Európe, Ázii a v celých Spojených štátoch. Sleduje jeho pohyb, ako chodbami moci tak aj zákopmi, ukazuje tých, čo prežili, vedcov, nesľubných lídrov a obyčajných ľudí, ktorí sa zúčastnili neobyčajných akcií, ako aj neplánované a nezostrihané chvíle, ktoré vnútorne obohatili jeho život a realitu, o ktorej Gore hovorí, že ju viac nemôžeme ignorovať. Teraz, keď vieme, že sa musíme a môžeme zmeniť. A musíme to dokázať čo najrýchlejšie.